เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง

เครื่องพ่นหมอกควันชนิดติดหลังรถยนต์

ถังฉีดพ่นปลวก

เครื่องกำจัดตัวเรือด,ตัวเห็บ,ไรฝุ่น

เครื่องกำจัดไรฝุ่น

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

Facebook

Video

CAREER

พบกับโอกาสในการทำงานกับ บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตำแหน่งงานว่างของเรามีดังนี้

Sales Execlusive / พนักงานขาย เครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลง

                • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี หรือสูงขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
                • นำเสนอข้อมูลต่างๆ แนะนำสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ 
                • สร้างยอดขายให้กับบริษัท โดยการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ
                • ส่ง Brochure นำเสนอสินค้าต่างๆ ของบริษัทผ่าน E-mail
                • ติดตามงานที่อยู่ระหว่างการรอสรุป จากลูกค้า
                • สามารถนำเสนอสินค้าให้กับทางลูกค้าได้
                • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปีขื้นไป
                • จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี
                • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Word 
                • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน
                • เป็นคนที่ชอบใช้ความคิดเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานและตนเองอยู่เสมอ
                • มีการสื่อสารเจรจาต่อรองที่ดี
                • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
                • มีความขยันอดทน ตรงเวลา

Telesales Execlusive / พนักงานขายทางโทรศัพท์ เครื่องพ่นหมอกควัน

                • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี หรือสูงขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
                • ชอบลักษณะงาน Telesales (ขายทางโทรศัพท์) มีทัศนคติที่ดีและรักงานขาย มีความอดทนและมุ่งมั่นต่อการทำยอดขาย และต้องการมีรายได้ที่ดี 
                • สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ ได้ และใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel, Word, และ internet ได้ 
                • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงการปิดการขายทางโทรศัพท์ได้ 
                • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ 
                • (ถ้ามี) ประสบการณ์ด้านงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
                • แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอขาย เกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ บริการอบรม และบริการการตลาดต่างๆ
                • ทำงานขายประจำที่ออฟฟิตเป็นหลัก
                • ปิดการขายทั้งทางโทรศัพท์และการพบลูกค้า
                • พบลูกค้า และร่วมงานอีเว๊นตามกิจกรรมมาเก็ตติ้งของบริษัท

 Sales Execlusive (Government) / เจ้าหน้าที่การขาย หน่วยงานทางราชการ

                • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี สัญชาติไทย
                • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
                • มีประสบการณ์ด้านการขายหน่วยงานทางราชการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และหากทีประสบการณ์ด้านเครื่องพ่นหมอกควัน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
                • มีทักษะด้านการขาย การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรองที่ดี รวมถึงมีใจรักงานบริการ
                • มีคุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเข้าใจหลักการและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
                • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานด้วยตนเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
                • มุ่งมั่น ขยัน มีความกระตือรือร้น และทำงานอย่างมีเป้าหมาย ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
                • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Word, Excel, E-Mail, Internet ได้ดี
                • สามารถขับรถได้ และถ้ามียานพาหนะเป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

  Service Engineering / วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา เครื่องพ่น ชนิดต่างๆ

                • เพศชาย อายุ 25 ปี หรือสูงขึ้นไป 
                • มีความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดต่างๆ
                • สามารถซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดต่างๆ ได้ 
                • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย
                • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน
                • จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี
                • มีประสบการณ์การขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
                • สามรถนำเสนอสินค้าให้กับทางลูกค้าได้
                • สามารถแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องให้กับทางลูกค้าได้
                • สามารถประสานงานการซ่อมกับทางลูกค้าได้

Accounting Officer : พนักงานบัญชี

                • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมบัญชี Accounting Express Program
                • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆได้
                • จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
                • สามารถทำบัญชีเงินเดือนและปิดงบการเงินได้
                • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท
                • สามารถทำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดทำแบบภาษี ภงด. 1, 3, 53 และ ภพ. 30 3.
                • มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและระเอียดรอบคอบ
                • สามารถเปิดบิล ซื้อ - ขาย, วางบิล, เก็บเงิน, และดูแลสต๊อคสินค้าได้

Sales Representative : พนักงานขาย

                • Male/Female Age 23 or above
                • Bachelor's Degree in Marketing Department
                • Good Computer skill Microsoft Office
                • Be able to work under the preasure
                • Can follow up sales' work and sales' support
                • Good negotiation and coordinate with other people
                • Effective skill in sales technique and presentation
                • Be able to comminicate inside and outside organization
                • Have alibity to present the company' products to customer

General Admin : พนักงานแอดมิน

                • Male/Female Age 23 or above
                • Bachelor's Degree in any related fields field
                • Handle the Operator Answering coming call
                • Good in negotiation and administrative
                • Can Assist sales' work responsibilities
                • Be able to solve any incoming problem
                • Good basic knowledge in computer literacy
                • Excellent in relationship and performance
                • Be able to handle with any customer inquiry



Interest Candidate please kindly send your full detail resume, profile information, 

expect salary, positioning and photo to 

 

Enrich Fogger (Thailand) Co., Ltd.
133 Krungthonburi Road, Klongsan
Klongtonsai, Bangkok 10600 Thailand.
Tel : 081-988-1598, Fax : 02-439-6289
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 COVID-19