เครื่องพ่นหมอกควันใหญ่

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง

ถังฉีดพ่นปลวก

เครื่องกำจัดตัวเรือด,ตัวเห็บ,ไรฝุ่น

เคมีกำจัดยุงและแมลง

Facebook

Video

อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควันมินิ Super 2000 Gold

   No.1-2 ขวดน้ำยา    No.1-3 สายดูดน้ำ
 

 No.1-10
 มือบีบวาวล์น้ำยา

 

 No.1-11
 มือสูบน้ำ

 

 No.1-12
 วาวล์น้ำยา+น้ำ

   No.1-4 ท่อน้ำยา
   No.1-5 ชุดปั๊มน้ำยา  

 No.1-16
 ตัวดูดน้ำยา

   No.1-8  คอตะแกรง    No.1-16 ตะแกรงท่อพ่น
 ถังน้ำมัน    ตัวสตาร์

บริการซ่อมเครื่องพ่น

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19