เครื่องพ่นหมอกควันใหญ่

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง

ถังฉีดพ่นปลวก

เครื่องกำจัดตัวเรือด,ตัวเห็บ,ไรฝุ่น

เคมีกำจัดยุงและแมลง

Facebook

Video

ULV AIROFOG : AIROSTAR         

AIROFOG AIROSTAR

Cordless Lithium Ion Powered ULV

For infectious outbreaks to be eliminated effectively and quickly, disinfection needs to be done at the highest standards. The latest innovations in deep cleaning is ULV disinfectant fogging technology,

which enables the treatment of large areas in a short space of time and with minimal disruption.
Airostar’s high-efficiency portable cordless cold fogger is the ideal appliance for application both indoor and outdoor. By the unique mechanical design and modern electronics technology,
this appliance is able to deliver a consistent fine aerosol throughout the whole fogging procedure, its battery is smartly programmed for recording the charging cycle numbers and interval time,
its lower noise decibel gives operator a more comfortable using experience.

Fogging is recognised as a key weapon in the fight against the novel coronavirus. Their small size means that they become suspended in the air and settle underneath, on top of, and on the sides of any objects,
as well as other inaccessible areas. Studies have shown that droplets of this size are ideal to tackle pathogens, vector carriers and pests.

Features

  • One-full battery charge giving a continuous delivery up to 1.5 hour of non-drop fine aerosol.
  • Droplet size are at or below 30 microns
  • High output motor sheers particles through dual vortex head
  • No drip nozzle, 3 optional nozzles (small, medium, large)
  • Side indicator light showing battery level
  • One-hour use time on full charge
  • Solution Tank made of polyethylene and is UV-resistant with a holding capacity of 2.5L.
  • Flexible hose can be extended up to 50cm (20 inch), good for those hard to reach areas.

** Has TÜV certification that the product has been tested for safety and found to meet the minimum requirements of the German Equipment and Product Safety Act.

** Has CE mark that indicates that the product conforms to the EC directives.

** Has been test approved by the Department of Medical Sciences in achieving fogging standards and quality to disinfect against viruses


  

 

 DOWNLOAD AIROSTAR  MANUAL

"อาการ โรค มือ เท้า ปาก สาย พันธุ์ ใหม่" "อาการ โรค มือ เท้า ปาก เริ่ม ต้น"  "ไวรัสสายพันธุ์ใหม่"  ไวรัสโคโรน่า " วิธี รักษา โรค มือ เท้า ปาก" วิธี กำจัด แบคทีเรีย  "โรคเมอร์ส"  "โรค มือ ปาก เท้า เปื่อย" "โรค มือ เท้า ปาก วิธี รักษา"
"โรค มือ เท้า ปาก ใน เด็ก"โรคซาร์ส "ราคาเครื่องพ่นละอองฝอย" "มือ ปาก เท้า เปื่อย"  "มือ เท้า ปาก อาการ"  "มือ เท้า ปาก ระยะ แพร่ เชื้อ"  "มือ เท้า ปาก" "พ่นฆ่าเชื้อ" "เชื้อโรค" "เครื่อง ulv" "เครื่องยูแอลวี" "เครื่องพ่นละอองฝอย"
 "เครื่องพ่น ยา ทางการแพทย์" เครื่องพ่นฝอยละออง"เครื่องฆ่าเชื้อโรค" เครื่องกําจัดเชื้อโรคในอากาศ  "การ ควบคุม ไวรัส" 

 

บริการซ่อมเครื่องพ่น

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19