เครื่องพ่นหมอกควัน IGEBA TF-35

คุณสมบัติของเครื่องพ่นหมอกควัน IGEBA TF-35

  • เครื่องพ่นหมอกควันที่ ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน
  • คาร์บูเรเตอร์ เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ
  • ถังน้ำยา ถังน้ำมัน ท่อพ่นหมอกควัน ท่อพ่นละอองฝอย และท่อระบายความร้อนทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม
  • น้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก
  • สามารถใช้พ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควัน และระบบ(ยูแอลวี)เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง พาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืชโรคพืช
  • เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(WHO/VB/89.973)
  • ระบบปิดน้ำยาเคมีเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงาน (เฉพาะรุ่น ที่เอฟ 35 อี) 
  • ใช้ท่อระบบละอองฝอยละเอียดและท่อหมอกควันแยกจากกัน
ข้อมูลทางเทคนิค
แรงอัด 18.7 กิโลวัตต์หรือ 25.4 แรงม้า
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 2.0 ลิตร/ชม.
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 1.2 ลิตร
แรงอัดในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.06 บาร์
กำลังไฟจุดระเบิด(ถ่ายไฟฉาย) 4 x 1.5 โวลต์
ปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี 8-42 ลิตร/ชม.
ถังบรรจุสารเคมี 5.71 ลิตร
แรงอัดในถังบรรจุสารเคมี 0.25 บาร์
น้ำหนักเครื่อง (ไม่บรรจุสารเคมี) 7.9 กิโลกรัม
ระบบจุดระเบิด คอล์แม็กนีโต
ขนาดตัวเครื่อง 27x34x137.5/133 :ชม.

อุปกรณ์ประจำเครื่อง

ขนาดหัวฉีด
 
0.8 ม.ม.(10 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
1.0 มม.(15 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
1.2 มม.(20 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
1.4 มม.(30 ลิตร/ชม.)
1 ชิ้น
ท่อยาวดูดน้ำยาในถัง
1 ชิ้น
กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง
1 ชิ้น
กรวยน้ำยา
1 ชิ้น
เครื่องมือซ่อมบำรุง
1 ชุด
เครื่องมือทำความสะอาด
1 ชุด
ประเก็นชุดซ่อม
1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา
 
พร้อมรายการอะไหล่(ภาษาไทย)
1 ชุด
สายสะพาย
1 ชุด

BROCHURE ของเครื่องพ่นหมอกควัน IGEBA TF-35

 

VIDEO วิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควัน IGEBA TF-35