เครื่องพ่นหมอกควันใหญ่

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง

ถังฉีดพ่นปลวก

เครื่องกำจัดตัวเรือด,ตัวเห็บ,ไรฝุ่น

เคมีกำจัดยุงและแมลง

Facebook

Video

อะไหล่เครื่องกำจัดตัวเรือด STEMAR

 S-1  S-2
 S-4  S-3
 S-5  S-6

บริการซ่อมเครื่องพ่น

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19