เครื่องพ่นละอองฝอยชนิดติดหลังรถยนต์ 2 หัวพ่น

ถังฉีดพ่นปลวก

เครื่องกำจัดตัวเรือด,ตัวเห็บ,ไรฝุ่น

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง

Facebook

Video


 

AIROFOG U260


Electric Driven ULV

          Traditional pressure sprayers, atomizers or knapsack sprayers reach less effectively than ULV technology. This is because conventional sprayers spray larger droplet sizes in between 100-200 microns, which don’t fully cover the whole area being sprayed. Apart from the droplet size they produce, manual sprayers can be very time consuming and labour intensive.

The Airofog U260 and U240 cold fogger operates effectively according to ultra-low volume (ULV) method. A powerful electric motor distributes the fine droplets evenly over the affected area. The droplets remain airborne for a sufficient time. The needle dosage control knob allows a liquid volume control, depending on the viscosity level of the liquid to be fogged. The fine aerosol droplets will remain airborne for an extended period of time and are dispersed over an extensive area by the powerful air outlet at the nozzle.

The U260 model has an extendable hose that allows the operator to direct the fog into difficult to reach areas and spot treat where necessary.

Electric portable versions are particularly ideal for indoor applications as they don’t produce exhaust gases and are less noisy. These machines can apply both oil and water based solutions.

Features

  • Powered from a 240/120 Volt AC electric supply
  • A reliable and powerful electric high speed (35,000 rpm) AC induction motor
  • Creates very small spray droplets, less than <30 micron droplet size
  • Variable flow control, simple to control and adjust
  • Uses a vortical air shear nozzle
  • Lightweight and portable, ideal for indoors
  • Reliable and durable construction from high quality materials

** Has TÜV certification that the product has been tested for safety and found to meet the minimum requirements of the German Equipment and Product Safety Act.

** Has CE mark that indicates that the product conforms to the EC directives.

** Has been test approved by the Department of Medical Sciences in achieving fogging standards and quality to disinfect against viruses

 

 


  

 

 

 

 

 
  DOWNLOAD AIROFOG U260 MANUAL 

"อาการ โรค มือ เท้า ปาก สาย พันธุ์ ใหม่" "อาการ โรค มือ เท้า ปาก เริ่ม ต้น"  "ไวรัสสายพันธุ์ใหม่"  ไวรัสโคโรน่า " วิธี รักษา โรค มือ เท้า ปาก" วิธี กำจัด แบคทีเรีย  "โรคเมอร์ส"  "โรค มือ ปาก เท้า เปื่อย" "โรค มือ เท้า ปาก วิธี รักษา""โรค มือ เท้า ปาก ใน เด็ก"โรคซาร์ส "ราคาเครื่องพ่นละอองฝอย" "มือ ปาก เท้า เปื่อย"  "มือ เท้า ปาก อาการ"  "มือ เท้า ปาก ระยะ แพร่ เชื้อ","มือ เท้า ปาก" "พ่นฆ่าเชื้อ" "เชื้อโรค" "เครื่อง ulv" "เครื่องยูแอลวี" "เครื่องพ่นละอองฝอย""เครื่องพ่น ยา ทางการแพทย์" เครื่องพ่นฝอยละออง"เครื่องฆ่าเชื้อโรค" เครื่องกําจัดเชื้อโรคในอากาศ  "การ ควบคุม ไวรัส"  , “ulv fogger”,”ฆ่าเชื้อโรค”,”เครื่องฆ่าเชื้อ”,”โรคซาร์ส”,”มือ เท้า ปาก”,”เครื่องฆ่าเชื้อโรค”,” พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ”,”น้ำยา ฆ่า เชื้อ”,” enrichfogger”,”ราคาเครื่องพ่นละอองฝอย”,”พ่นฆ่าเชื้อ”,“วิธี รักษา โรค มือ เท้า ปาก”,”การ รักษา โรค มือ เท้า ปาก”,”ป้องกันไวรัสโคโรน่า”,” พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19”,"พ่นยาฆ่าเชื้อ” , "เครื่อง พ่น ยา ฆ่า เชื้อ" ,”เครื่องพ่นละอองฝอย” , “ฆ่าเชื้อโรค”,” coronavirus treatment” , “ราคาเครื่องพ่นละอองฝอย ulv”,”กำจัดเชื้อโรค” , “ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ” ,
"เครื่องพ่นฝอยละออง"

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 COVID-19