บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม

รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม

HIPERIUM ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดยุง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่ หรือรอบนอกอาคารโรงเรือน

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

  • เดลทาเมทริน (Deltamethrin) 1 % w/v
  • เอส-ไบโออัลเลทริน (S-bioallethrin) 1% w/v
  • ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (Piperonyl butoxide) 10 % w/v

วิธีการใช้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

  • ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน ( Thermal fogging )
    ใช้ ไฮพีเรียม จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำมันดีเซลให้ได้ 15 ลิตร (1:150) ผสมให้เข้ากันดีแล้ว นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
  • ใช้ฉีดพ่นสําหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด ( ULV )
    ใช้ ไฮพีเรียม 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำให้ได้ 3 ลิตร (1:30) ผสมให้เข้ากันดี แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น โดยเครื่องพ่นฝอยละเอียด ในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

วิธีเก็บรักษา  :  เก็บให้มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

โบวชัวร์ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม

โบวชัวร์ ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม


สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไฮพีเรียม