บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง สการ์เล็ตต์

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง สการ์เล็ตต์ (SCARLETT)

สการ์เล็ตต์ (SCARLETT) ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดยุง ในบ้านเรือน อาคารสถานที่
สการ์เล็ตต์ (SCARLETT) ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่พิเศษสำหรับกำจัดแมลงบิน โดยเฉพาะยุง, แมลงวัน ที่สามารถออกฤทธิ์ทั้งการฆ่า น๊อค ได้อย่างรวดเร็วและต่อต้านการดื้อยาของแมลง ด้วยสารออกฤทธิ์ 3 ตัว คือ Deltamethrin, S-bioallethrin และ Piperonyl butoxide โดยใช้การฉีดพ่นแบบละอองฝอย (ULV) และแบบหมอกควัน (Fogging)

ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ :
– Deltamethrin 0.5% w/v
– Piperonyl botoxide 10% w/v
– S-bioallethrin 0.75% w/v

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

– ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน (Thermal Fogging)
ใช้ สการ์เล็ตต์ จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำมันโซล่าให้ได้ 7 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
– ใช้ฉีดพ่นสำหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV)
ใช้ สการ์เล็ตต์ จำนวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำหรือน้ำมันโซล่าให้ได้ 1 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นฝอยละเอียด ในอัตราส่วน 12.5 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

วิธีเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง สการ์เล็ตต์