บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย 

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ

สนใจสินค้า สามารถสอบถามได้ที่

สนใจสินค้า สามารถสอบถามได้ที่

ติดต่อสอบถาม คลิกเพื่อแอดไลน์

รายละเอียดสินค้า ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ

สารสำคัญ

เดลต้าเมทริน 1.5% W/V EC (Deltamethrin)

ประโยชน์

ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่

วิธีใช้ ควรใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลงผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ

ต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลง

1. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นหมอกควัน ผสมเดลการ์ด 150 ไบโอ อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 150 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

2. สำหรับกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV ผสมเดลการ์ด 150 ไบโอ อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าด ให้ได้ 30 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรม อาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่น ก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิว ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

Common name : Deltamethrin
Formulation : 1.5% W/V EC
Trade name : DELGUARD 150
Packaging : 12 x 1L ,20 L
Use profile : Deltamethrin is for use in the control of household insects such as mosquitoes.

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เดลการ์ด 150 ไบโอ ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ในห้องครัว และ โรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต