บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี สารเคมีกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์รวดเร็ว และคงฤทธิ์ยาวนาน สารออกฤทธิ์ Alpha-cypermethrin ด้วยสูตร สารแขวนลอยเข้มข้น (SC: Suspension Concentrate) และด้วยอนุภาคผลึกไมโคร (microcrystalline material) สามารถใช้ได้กับ ทุกพื้นผิว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา กำจัดแมลงได้ทั้งแมลงบินและแมลงคลานหลายชนิด แมลง ในบ้านเรือน เขตอุตสาหกรรม พื้นที่สาธารณสุข พื้นที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น มด แมลงสาบ แมลงวัน ตัวเรือด ยุง หมัด แมงมุม ด้วงดำ(ด้วงขี้ไก่) และไร ในสัตว์ปีก ออกฤทธิ์ knockdown เพียง 30 นาที และแมลงตาย ภายใน 24 ชั่วโมง กำจัดแมลงได้รวดเร็วและคงฤทธิ์นาน ใช้งานง่ายได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ไม่ควร ฉีดพ่นโดยตรง ถึงแม้มีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำาต่อมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ เฟนโดน่า ได้รับมาตรฐาน HACCP และการยอมรับ จาก WHO ในการกำาจัดยุง เพื่อป้องกันการเกิดใข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย และนำไปชุบมุ้งป้องกันยุงได้

สารออกฤทธิ์ Alphacypermethrin 10% w/v SC

การจัดเก็บ

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์ เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง

ระยะเวลาเก็บ: 60 เดือน

มาตรการปฐมพยาบาล

คําแนะนําทั่วไป: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป: ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา: ล้างตาด้วยนํ้าไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป: บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 – 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์: อาการ: อาการและผลกระทบต่างๆที่สำคัญที่สุดเท่าที่ทราบได้อธิบายไว้ในการทำฉลากแล้ว (ดูหัวข้อที่ 2) และหรือในหัวข้อที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี สารเคมีกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์รวดเร็ว และคงฤทธิ์ยาวนาน สารออกฤทธิ์ Alpha-cypermethrin ด้วยสูตร สารแขวนลอยเข้มข้น (SC: Suspension Concentrate) และด้วยอนุภาคผลึกไมโคร (microcrystalline material) สามารถใช้ได้กับ ทุกพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เฟนโดนา 10 เอสซี สารเคมีกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์รวดเร็ว และคงฤทธิ์ยาวนาน สารออกฤทธิ์ Alpha-cypermethrin ด้วยสูตร สารแขวนลอยเข้มข้น (SC: Suspension Concentrate) และด้วยอนุภาคผลึกไมโคร (microcrystalline material) สามารถใช้ได้กับ ทุกพื้นผิว