บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ELEXA

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ELEXA

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย

ชื่อสามัญ : เดลทาเมทริน ( Deltamethrin )

อัตราส่วนของสารสำคัญ : Deltamethrin 1% w/w

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว ฉีดพ่น ตามแหล่งเกาะพักของแมลงวันและยุง และฉีดตามทางเดินซอกมุม ที่หลบซ่อนของแมลงคลานทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้าม นำไปใช้ทางการเกษตร

ควบคุมและกำจัดแมลงวัน ใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 50 โดยผสม อีเล็กซ่า 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้ว นำส่วนผสม นี้ไปฉีดพ่น ในอัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

ควบคุมและกำจัดแมลงสาบ ผสม อีเล็กซ่า 675 มิลลิลิตร กับน้ำ ให้ได้ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นใน วอส. 324/2563 อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

ใช้ฉีดพ่นหมอกควัน

ควบคุมและกำจัดยุง ใช้อัตราส่วน 1ต่อ 100 ผสม อีเล็กซ่า 100 มิลลิลิตร กับน้ำมันโซล่าให้ได้ 10 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนำส่วนผสมนี้ ไปฉีดพ่น หมอกควันในอัตราส่วน100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก เก็บให้ห่างจากเปลวไฟพื้นผิวที่ร้อนและ แหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์ จัดเก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น

มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อเข้าตา: ลืมตาและล้างออกด้วยน้ำอย่างช้าๆและเบามือเป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที หากถอดคอนแทคเลนส์ ออกหลังจาก 5 นาทีแรกให้ล้างตาต่อไป สามารถโทรหาศูนย์ควบคุมสารพิษหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการ รักษาเพิ่มเติม

เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15-20 นาที สามารถโทรหาศูนย์ควบคุมสารพิษหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาเพิ่มเติม

เมื่อสูดดม : เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นไปได้แบบปากต่อปากและโทรหาศูนย์ควบคุมสารพิษหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาเพิ่มเติม

หลังจากที่กลืนกิน : โทรติดต่อศูนย์ควบคุมสารพิษหรือแพทย์ทันทีห้ามทำให้อาเจียนเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจาก ศูนย์ควบคุมสารพิษหรือแพทย์ อย่าให้ของเหลวใด ๆ กับบุคคล อย่าให้อะไรทางปากกับผู้ที่ไม่มีสติ

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและเกิดในภายหลัง : ไม่ระบุ สิ่งบ่งชี้ของการที่ต้องพบแพทย์ทันทีและต้องการการรักษาเป็นพิเศษหากจำเป็น : รักษาตามอาการ ประกอบด้วยปิโตรเลียมกลั่น การอาเจียนอาจทำให้เกิดปอดอักเสบจากการสำลัก

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ELEXA

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ELEXA

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย