บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย การ์ดไลน์ 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แอรีส 1% เอสจี ใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงก้นป่อง จะออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน สามารถป้องกันกำจัด และควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลองตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง 100%

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย การ์ดไลน์ 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แอรีส 1% เอสจี ใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงก้นป่อง จะออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน สามารถป้องกันกำจัด และควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลองตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง 100%

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย การ์ดไลน์ 1% เอสจี

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แอรีส 1% เอสจี ใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงก้นป่อง จะออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน สามารถป้องกันกำจัด และควบคุมลูกน้ำยุงได้ดี น้ำไม่ขุ่น ไม่ลองตัว มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง 100%