เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ ผู้นำเข้า และ ศูนย์รวมอุปกรณ์ กำจัดยุงและแมลง เครื่องพ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอย เครื่องพ่นฆ่ายุง น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่ใหญ่ที่สุด หลากหลายรุ่น นำเข้าจากทั่วโลก อันดับ 1 ในเอเชีย 

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปุ่มเมนูคลิก

สินค้าของเรา

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3

สนใจสินค้า สามารถสอบถามได้ที่

สนใจสินค้า สามารถสอบถามได้ที่

ติดต่อสอบถาม คลิกเพื่อแอดไลน์

รายละเอียดสินค้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3

Eac dose ( 1 ml.) contains : Inactivated Rabies Virus, PV-Paris, SVR-289 Str.Min 10 FAID (pre-Inaction) “Defensor 3” เป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับสุนัข แมว โค-กระบือ และแกะที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนนี้เตรียมขึ้นจากเซื้อไวรัสที่เจริญอยู่ใน cellculture และทำให้หมดฤทธิ์ด้วยสารเคมี seed ของไวรัสที่นำมาผลิตเป็นชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้และเป็นชนิดเดียวกับที่แยกได้โดย Louis Pasteur ในปี คศ.1882 เซื้อไวรัสที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้วจะผสมอยู่ในสื่อและบรรจุในรูปแบบของเหลว

ข้อบ่งใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3

สำหรับสุนัขและแมว

วิธีใช้โดยทั่วไป : เขย่าวัคซีนให้เข้ากันก่อนใช้ทุกครั้ง ดูดวัคซีนจำนวน 1 มล. ฉีดเข้าใต้ผิวหนังสำหรับสุนัขและแมว หรืออาจฉีดเข้ากล้ามเนื่อในสุนัข
การฉีดวัคซีนครั้งแรก : ให้ฉีดวัคซีนจำนวน 1 มล. ให้กับสุนัขและแมวทีมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และควรฉีดซ้ำหลังจากฉีดวัคซีนครั้งแรกครบ 1 ปี
การฉีดวัคซีนซ้ำ : ควรฉีดซ้ำทุกปี

สำหรับโค-กระบือและแกะ

วิธีใช้โดยทั่วไป : เขย่าวัคซีนให้เข้ากันก่อนใช้ทุกครั้ง ดูดวัคซีนจำนวน 2 มล. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
การฉีดวัคซีนครั้งแรก : ให้ฉีดวัคซีนจำนวน 2 มล. ให้กับโค-กระบือ และแกะ ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และควรฉีดซ้ำหลังจากฉีดวัคซีนครั้งแรกครบ 1 ปี
การฉีดวัคซีนซ้ำ : ควรฉีดซ้ำทุกปี

ข้อควรระวังวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3

  • เก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ 2-7 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
  • ใช้วัคซีนให้หมดในครั้งเดียวหลังจากเปิดใช้แล้ว
  • ห้ามฉีดวัคซีนก่อนฆ่าสัตว์เพื่อบริโ๓ค อย่างน้อย 21 วัน
  • ใช้ Gentamicin เป็นตัวเก็บรักษาวัคซีน
  • ในกรณีที่แพ้วัคซีนให้แก้ไขด้วยการฉีด epinephrine
  • วัคซีนจะให้ผลดีเมื่อใช้กับสัตว์ทีมีสุขภาพสมบูรณ์ การไม่ตอบสนองต่อวัคซีนอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่สัตว์นั้น ได้รับเซื้อมาก่อน ขาดอาหาร มีพยาธิ หรือเกิดความเครียดเนื่องจากการขนส่งจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้วัคซีนที่ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ใช้โดยสัตวแพทย์ปริญญาเท่านั้น

สินค้าของเรา

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3 เป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับสุนัข แมว โค-กระบือ และแกะที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนนี้เตรียมขึ้นจากเชื้อไวรัสที่เจริญอยู่ใน cell culture และถูกทำให้หมดฤทธิ์ด้วยสารเคมี seed ของไวรัสที่นำมาผลิตเป็นชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้และเป็นเดียวกับที่แยกได้โดย Louis Pasteur ในปี คศ.1882 เชื้อไวรัสที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้วจะผสมอยู่กับสื่อและบรรจุในรูปของเหลว

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า DEFENSOR 3 เป็นวัคซีนที่ใช้ฉีดให้กับสุนัข แมว โค-กระบือ และแกะที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนนี้เตรียมขึ้นจากเชื้อไวรัสที่เจริญอยู่ใน cell culture และถูกทำให้หมดฤทธิ์ด้วยสารเคมี seed ของไวรัสที่นำมาผลิตเป็นชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้และเป็นเดียวกับที่แยกได้โดย Louis Pasteur ในปี คศ.1882 เชื้อไวรัสที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์แล้วจะผสมอยู่กับสื่อและบรรจุในรูปของเหลว