บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

เครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM

เครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM ฆ่าตัวเรือด กำจัดไรฝุ่น เห็บหมัด ด้วยระบบไอความร้อน ซึ่่งเป็นสิ่งที่เรามอง สาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่นโรคภูมิแพ้ ผื่นคัน โรคผิวหนัง

รายละเอียด เครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM

Bedbug system เครื่องกำจัดตัวเรือด ฆ่าตัวเรือด กำจัดไรฝุ่น เห็บหมัด ด้วยระบบไอความร้อน ซึ่่งเป็นสิ่งที่เรามอง สาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่นโรคภูมิแพ้ ผื่นคัน โรคผิวหนัง

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM

ข้อมูล BEDBUG SYSTEM
กำลังเครื่อง 1,800 วัตต์
กำลังไฟ 230V/50Hz
ระยะเวลาในการต้มน้ำ (พร้อมใช้งาน) 12 นาที่ /  น้ำ 1.5 ลิตร
ขนาดสายไฟยาว 2 เมตร
ขนาดถังบรรจุหม้อต้ม 1.5 เมตร
ไอความร้อนสูงสุด (หม้อต้ม 140 องศาเซลเซียส
แรงดันถัง 4 บาร์
ระยะเวลาการพ่น(ต่อเนื่อง) 45 นาที
น้ำหนัก (เฉพาะเครื่อง) 5.5 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมกล่อง 7.5 กิโลกรัม
ขนาด (กxยxส) 28x36x26 เซ็นติเมตร

สินค้าของเรา

เครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM

เครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM ฆ่าตัวเรือด กำจัดไรฝุ่น เห็บหมัด ด้วยระบบไอความร้อน ซึ่่งเป็นสิ่งที่เรามอง สาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่นโรคภูมิแพ้ ผื่นคัน โรคผิวหนัง

เครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM

เครื่องกำจัดตัวเรือด BEDBUG SYSTEM ฆ่าตัวเรือด กำจัดไรฝุ่น เห็บหมัด ด้วยระบบไอความร้อน ซึ่่งเป็นสิ่งที่เรามอง สาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่นโรคภูมิแพ้ ผื่นคัน โรคผิวหนัง