บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03 ฐานเครื่องได้ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม ให้น้ำหนังเบา มีความแข็งแรง และทำสีด้วยวิธีการอโนไดซ์ โครงสร้างของเครื่องผลิตด้วยเหล็ก ทำสีเคลือบภายนอก มีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรง มีลูกยางสามารถรองรับ การสั่นสะเทือนของเครื่องได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

 • เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV) ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ สามารถควบคุมการทำงานได้ 2 ระบบทั้งระบบ Remote Control และระบบ Manual
 • เป็นเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด 2 หัวพ่น หมุนอัตโนมัติด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
 • เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
 • ได้รับหนังสือรับรองผลการทดสอบประสิทธิภาพ ค่าเม็ดละออง (VMD) โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทยกระทรวงสาธารณสุข
 • มีระบบกวนน้ำยาในถังบรรจุสารเคมี

ระบบเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

 • ระบบรีโมทคอนโทรล สามารถควบคุม การ ปิด-เปิดเครื่องพร้อมทั้งควบคุม ระบบการหมุนของหัวพ่น ควบคุมการ ปิด-เปิด น้ำยาเคมี ระบบน้ำล้าง พร้อมทั้งควบคุมการปิดเปิดของ อุปกรณ์ส่องสว่าง สายรีโมทคอนโทรล มีความยาว 5 เมตร มีความแข็งแรงคงทน
 • หัวพ่น ถูกออกแบบเป็น 2 หัวพ่น สามารถปรับหมุนในทิศทางแนวราบ ได้ >180 องศา และในทิศทางแนวตั้ง >90 องศา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง ช่วยส่องทิศทางละอองไมครอน ได้อย่างชัดเจน
 • ระบบปั๊ม Root Blower ทำงานด้วยรอบที่ต่ำ แต่ให้ปริมาณอากาศที่สูง ทำให้ระบบเครื่องยนต์ทำงานในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำ ช่วยให้เครื่องยนต์ มีอายุการทำงานที่ยาวนาน ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและ ค่าบำรุงรักษา
 • ถังบรรจุสารเคมี มีขนาดบรรจุ 70 ลิตร ผลิตจากวัสดุสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนการกัดกร่อนของสารเคมีและตัวทำละลายอื่นๆ มีสเกลวัดระดับปริมาณสารเคมีในถัง พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ยึดถังกับแท่นเครื่อง ในลักษณะที่สามารถ ถอดแยกออกจากตัวแท่นเครื่องได้อย่างอิสระ
 • ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง มีขนาดบรรจุ 30 ลิตร ผลิตจากวัสดุสแตนเลส มีความแข็งแรง พร้อมทั้งถูกออกแบบการยึดติดกับกับแท่นเครื่อง ในลักษณะที่สามารถ ถอดแยกออกจากตัวแท่นเครื่องได้อย่างอิสระ
 • ระบบ Fahs หรือระบบน้ำล้าง ขนาดบรรจุ 10 ลิตร ผลิตจากสแตนเลสมีความ แข็งแรงคงทน ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ช่วยล้างระบบท่อส่งสารเคมี และหัวพ่นสารเคมีมีสารเคมีตกค้าง ทำให้ช่วยยืดอายุระบบท่อส่งสารเคมี และหัวพ่นสารเคมีให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

อุปกรณ์ประจําเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

 1. ชุดอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง พร้อมกระเป๋า จำนวน 1 ชุด
 2. ชุดปะเก็น ซอมบำรุง จำนวน 1 ชุด
 3. กรวยเติมสารเคมี ชนิดมีตะแกรงกรอง จำนวน 1 อัน 4. กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดมีตะแกรงกรอง จำนวน 1 อัน
 4. กระบอกตรวง ขนาด 1 ลิตร มีปริมาตรสเกล จำนวน 1 อัน
 5. ชุดป้องกันสารเคมี จำนวน 1 ชุด
 6. หน้ากากป้องกันสารเคมี จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดทางเทคนิคเครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV Fusion Four รุ่น P03
คุณสมบัติเครอง เครื่องพ่นสารเคมี ระบบฝอยละอองละเอียด ULV ชนิด 2 หัวพ่น เครืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
กำลังเครื่อง 23 แรงม้า (Briggs Stratton ) of USA
ระบบสตาร์ท สตาร์ทด้วยระบบอิเล็กทริก แบบอัตโนมัติ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 60 แอมแปร์
ปริมาณความเร็วลม Roots Blower, 10.6 m แรงดันสูงสุด 0.7 บาร์
วัสดุถังบรรจุสารเคมี ผลิตจาก Stainless steel คุณภาพสูงทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และไม่เป็นสนิม
วัสดุถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตจาก Stainless steel ที่มีคุณภาพสูง แข็งแรงคงทน
ระบบควบคุม รีโมทคอนโทรล ความยาวสาย 5 เมตร
ถังบรรจุน้ำยาเคมี ขนาดบรรจุ 70 ลิตร
ขนาดถงบรรจน้ำมันเชื้อเพลง 20 ลิตร
ขนาดถังน้ำล้างทําความสะอาดท่อพ่นและหัวฉีด 10 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำยาเคมี 0-60 ลิตร/ชั่วโมง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ลิตร/ชั่วโมง
ขนาดเครอง กXยXส 107x144x122 CM
น้ำหนักเครื่อง(เปล่า) 200 กิโลกรัม

ROCHURE เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03BROCHURE เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

 

สินค้าของเรา

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03 ฐานเครื่องได้ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม ให้น้ำหนังเบา มีความแข็งแรง และทำสีด้วยวิธีการอโนไดซ์ โครงสร้างของเครื่องผลิตด้วยเหล็ก ทำสีเคลือบภายนอก มีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรง มีลูกยางสามารถรองรับ การสั่นสะเทือนของเครื่องได้เป็นอย่างดี

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03

เครื่องพ่นละอองฝอยติดตั้งหลังรถยนต์ FUSION FOUR MODEL P03 ฐานเครื่องได้ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม ให้น้ำหนังเบา มีความแข็งแรง และทำสีด้วยวิธีการอโนไดซ์ โครงสร้างของเครื่องผลิตด้วยเหล็ก ทำสีเคลือบภายนอก มีคุณสมบัติ ที่มีความแข็งแรง มีลูกยางสามารถรองรับ การสั่นสะเทือนของเครื่องได้เป็นอย่างดี