บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV เป็นเครื่องพ่นแบบสายสะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์เหมาะสำหรับพ่นสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสในพื้นที่ที่เกิดโรค เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน อุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย และคอกสัตว์

รายละเอียดเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV

 • VERTEX PRO-ULV เป็นเครื่องที่ผลิตแรงอัดอากาศด้วยระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ทำให้พ่นละอองได้อย่างสม่ำเสมอ
 • VERTEX PRO-ULV เป็นเครื่องยนต์2จังหวะ มีกำลังสูงขนาด 52cc สามารถ เร่งระดับรอบเครื่องยนต์ ตามกำลังพ่นที่เหมาะสม หรือ เร่งสุด กำลังได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ทำให้มีระยะพ่นที่ไกลขึ้น
 • มีหัวฉีด (Nozzie) ควบคุมการไหลของสารเคมีให้คงที่สม่ำเสมอและ สามารถ ปรับเปลี่ยนหัวฉีดได้
 • เครื่องมีขนาดละอองที่ผลิตได้มีค่า VMD ตามมาตรฐานที่อนามัยโลกกำหนด
 • ค่าความสม่ำเสมอในการผลิตละอองสารเคมี โดยวัดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 2ลิตร/ชั่วโมง ตรวจวัดระยะพ่นที่ 3 เมตร มีใบรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
 • เหมาะสำหรับพ่นกำจัดแมลงบินและแมลงคลาน เช่น ยุง แมลงวัน หรือ แมลงที่เป็นพาหะนำโรคด้านสาธารณสุข
 • เครื่องยนต์ 2 จังหวะ แข็งแรงทนทาน และสมรรถนะสูง สตาร์ทติดง่ายด้วย ระบบคลัชแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
 • มีตะแกรงกรองที่ช่อง เติมน้ำยาสารเคมี
 • ละอองน้ำยาที่พ่นด้วยเครื่อง VERTEX PRO-ULV ขนาดละออง 2-20 ไมครอน
 • หัวพ่นแบบไกเปิด-ปิด ที่ออกแบบตามสรีระศาสตร์

คุณสมบัติเด่นเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV

 1. เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) ขนาดเล็ก สามารถหิ้วหรือสะพายได้ ด้วยคน 1 คน น้ำหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ำยาเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกิน 14 กิโลกรัม
 2. ฝอยละอองน้ำยาที่ผลิตได้ต้องมีค่า VMD (Volume Median Diameter) ของเม็ดน้ำยาไม่เกิน 30 ไมครอน ในอัตราการพ่นไม่ต่ำกว่า 3 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตร และมีเอกสารที่แสดงค่า VMD ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 3. ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า
 4. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หรือวิธีกลและระบบจุดระเบิดเป็น อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หรือแม่เหล็กไฟฟ้า
 5. เครื่องคอมเพรสเซอร์เป็นแบบโรตารี่ (Rotary Pump)
 6. หัวพ่น ควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาเคมี ติดตั้งอยู่ภายนอกเปลี่ยนได้สะดวก ปรับอัตราการไหลได้ไม่ น้อยกว่า 3 ระดับ และมีอัตราการไหลอยู่ระหว่าง 1-6 ลิตรต่อชั่วโมง
 7. ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี ปริมาตรของถัง บรรจุน้ำยาเคมีไม่เกิน 5 ลิตรและมีกรองติดตั้งที่ช่องเติมน้ำยาเคมี
 8. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุคงทนถาวร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาตรของถังบรรจุเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
 9. มีอะไหล่และเครื่องมือประจำเครื่องดังนี้
  9.1 หนังสือคู่มือการใช้งาน 1 ชุด
  9.2 ชุดเครื่องมือซ่อมที่จำเป็น 1 ชุด
  9.3 กรวยเติมน้ำยาเคมีและกรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีตะแกรงกรองแบบละเอียด 1 ชุด
 10. รายละเอียดคุณลักษณะตาม ข้อ 2 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยราชการตรวจมาตรฐานในประเทศที่ กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
 11. เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) สะพายหลังที่นำมาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่อง ดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ

รายละเอียดทางเทคนิคเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV

ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ
กำลังแรงม้าเครื่องยนต์ 2 แรงม้า / 1.5 กิโลวัตต์
ระบบจุดระเบิด ระบบอิเล็กโทรแมกนิติก
คาร์บูเรเตอร์ ระบบไดอะเฟรม
ระบบสตาร์ทเครื่อง แบบมือดึงสตาร์ท ลานม้วนกลับ
รูปแบบอัดอากาศ โรตารี่คอมเพลสเซอร์
น้ำมันเชิ้อเพลิง น้ำมันเบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 1.2 ลิตร
ถังบรรจุน้ำยาเคมี 2.8 ลิตร
ค่าละอองสารเคมี ค่า VDM น้อยกว่า 30 ไมครอน
ขนาดตัวเครื่อง 41 x 45 x 50 cm
น้ำหนักเครื่อง(เครื่องเปล่า) 13 กิโลกรัม

สินค้าของเรา

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV เป็นเครื่องพ่นแบบสายสะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์เหมาะสำหรับพ่นสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสในพื้นที่ที่เกิดโรค เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน อุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย และคอกสัตว์

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง VERTEX PRO ULV เป็นเครื่องพ่นแบบสายสะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์เหมาะสำหรับพ่นสารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสในพื้นที่ที่เกิดโรค เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน อุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย และคอกสัตว์