บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9

เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9 ออกแบบมาเพื่อใช้กับยาฆ่าแมลงและ IGR เพื่อควบคุมแมลงวันและยุง สารรมควันเพื่อควบคุมศัตรูพืชที่เก็บรักษาไว้ สารฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เป็นสารละลายหมอกที่ละเอียดซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดอนุภาคประมาณ 4-8 ไมโครเมตร

รายละเอียดสินค้า เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9

เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9 ออกแบบมาเพื่อใช้กับยาฆ่าแมลงและ IGR เพื่อควบคุมแมลงวันและยุง สารรมควันเพื่อควบคุมศัตรูพืชที่เก็บรักษาไว้ สารฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เป็นสารละลายหมอกที่ละเอียดซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดอนุภาคประมาณ 4-8 ไมโครเมตร

คุณสมบัติพิเศษเครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9

  • การควบคุมยุงเป็นประจำในสภาพแวดล้อมในเมือง
  • การควบคุมพาหะนำโรคที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์
  • การควบคุมแมลงและโรคในโกดังสินค้าและสินค้าทางการเกษตร
  • การพ่นหมอกควันเป็นประจำในโรงอาหาร
  • การฆ่าเชื้อและพ่นหมอกควันในโรงเรือนสัตว์ปีก สุกร และผลิตภัณฑ์นม
  • การพ่นหมอกควันศัตรูพืชในสวนไร่

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9

ห้องเผาไหม้/กำลังที่ออก 18.7 กิโลวัตค์/ 25.4 แรงม้า
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1.2 ลิตร
ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.09 บาร์
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ชั่วโมง
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน 91
ความจุโดยรวม 6 ลิตร
ความดันในถังบรรจุน้ำยาเคมี 0.3 บาร์
คอยล์จุดระเบิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ 4 x 1.5 โวลท์
น้ำหนังเครื่องเปล่า 7.5 กิโลกรัม
น้ำหนักเครื่องเปล่ามีปุ่มตัดไฟฉุกเฉิน กิโลกรัม
น้ำหนักรวม 14.5 กิโลกรัม
ขนาด กว้าง X ยาว X สูง 27 x 34 ซม.
ความยาวท่อพ่นหมอกชนิดสารเคมีสูตรน้ำมัน 136 ซม.
ความยาวท่อพ่นหมอกชนิดสารเคมีสูตรน้ำ 131 ซม.
ขนาดกล่องบรรจุเครื่องพ่นหมอกควันแอร์โรวฟ็อกซ์> 30 x 140 x 36 ซม.

สินค้าของเรา

เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9

เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9 ออกแบบมาเพื่อใช้กับยาฆ่าแมลงและ IGR เพื่อควบคุมแมลงวันและยุง สารรมควันเพื่อควบคุมศัตรูพืชที่เก็บรักษาไว้ สารฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เป็นสารละลายหมอกที่ละเอียดซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดอนุภาคประมาณ 4-8 ไมโครเมตร

เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9

เครื่องพ่นหมอกควัน AIROFOG AT9 ออกแบบมาเพื่อใช้กับยาฆ่าแมลงและ IGR เพื่อควบคุมแมลงวันและยุง สารรมควันเพื่อควบคุมศัตรูพืชที่เก็บรักษาไว้ สารฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้เป็นสารละลายหมอกที่ละเอียดซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาดอนุภาคประมาณ 4-8 ไมโครเมตร