บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย เครื่องพ่นกำจัดแมลง น้ำยาฆ่าแมลง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย 

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าของเรา

เพสกาด สเปซ

สนใจสินค้า สามารถสอบถามได้ที่

สนใจสินค้า สามารถสอบถามได้ที่

ติดต่อสอบถาม คลิกเพื่อแอดไลน์

รายละเอียดสินค้า เพสกาด สเปซ

เพสกาด สเปซ (pesguard space) มีสารออกฤทธิ์คือ ดี-เตตระเมทริน (d-tetramethrin) และ ไซฟีโนทรีน (cyphenothrin) เป็นสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) โดย ดี-เตตระเมทริน จะมีฤทธิ์น็อคดาวน์(เกิดอาการน็อคหรือสลบ) จะทำให้แมลงเป็นอัมพาตอย่างฉับพลัน ส่วนไซฟิโนทริน จะออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลง

เพสกาด สเปช ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดแมลงโดยเฉพาะแมลงที่ดื้อยา หรือมีความต้านทานต่อยาของแมลง อาการดื้อยาของแมลงสามารถสังเกตได้จากการที่เมื่อแมลงได้รับ หรือสัมผัสกับสารเคมี แมลงมีอาการคล้ายกับการน็อค และตาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปแมลลงสามารถฟื้นกลับขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แมลงที่ได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายแล้วไม่ตายจะมีการสร้างภูมิต้านทานสารเคมีกำจัดแมลงชนิดนั้นๆ แล้วพัฒนาและส่งต่อความต้านทานนี้ให้ลูกหลานได้ภายในไม่กี่ชั่วรุ่น ทำให้แมลงมีการดื้อยาเร็วขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฆ่าแมลงให้ตาย

ใช้ฉีดพ่นแบบอเนกประสงค์ด้วยสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง เพสกาด สเปซ เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีความเข้มข้นและคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เพื่อการใช้งานทางด้านสาธารณสุข

เลขอย. วอส. 368/2557

คุณสมบัติเพสกาด สเปซ

  • มีความคุ้มค่าเมื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข
  • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • กำจัดได้ทั้งแมลงคลานและแมลงบิน

การใช้งานเพสกาด สเปซ

ไม่ว่าจะใช้ในพื้นที่ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร เพสกาด สเปซ ยังคงรักษาประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยม เจือจางได้ในน้ำและน้ำมัน เหมาะสำหรับฉีดพ่นในอากาศหรือพื้นผิว เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงคลานและแมลงบิน

ข้อมูลทางเทคนิคเพสกาด สเปซ

ประโยชน์ ป้องกันและกำจัดแมลงในและนอกบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง มด แมลงสาบ
ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (อย.) วอส. 368/2557
สารออกฤทธิ์ ดี-เตตระเมทริน (d-tetramethrin) 4.0% w/v

ไซฟีโนทรีน (cyphenothrin) 12.0 % w/v

อยู่ในกลุ่มสาร ไพรีทรอยด์ (pyrethroids)
สูตรเคมี สูตรน้ำมัน
ผลกระทบต่อแมลง สารจะออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสลบและฆ่าแมลงในคราวเดียวกันเพราะมีสารออกฤทธิ์ 2 ชนิด ซึ่งจะออกฤทธิ์ทั้งน็อคดาวน์และกำจัด
บรรจุ 500 มิลลิลิตร /ขวด (0.5 ลิตร)

1 ลิตร /ขวด

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดแมลง
อัตราผสมสำหรับพ่นหมอกควัน

(พื้นที่เปิด-Outdoor)

ผสมเพสการ์ด สเปซ 1 ลิตร กับ น้ำมันดีเซล 160 ลิตร

⇒ฉีดพ่นส่วนผสมเพสการ์ด สเปซ ในอัตรา 10 ลิตร ต่อ พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร(กว้างxยาว)

อัตราผสมสำหรับพ่นหมอกควัน

(พื้นที่ปิด-Indoor)

ผสมเพสการ์ด สเปซ 1 ลิตร กับน้ำมันดีเซล 100 ลิตร

⇒ฉีดพ่นส่วนผสมเพสการ์ด สเปซ ในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตร

(กว้างxยาวxสูง)

อัตราผสมสำหรับพ่นละอองฝอยละเอียด ULV ผสมเพสกาด สเปซ 1 ลิตร กับน้ำหรือน้ำมันดีเซล 32 ลิตร

⇒ฉีดพ่นส่วนผสมเพสการ์ด สเปซ ในอัตรา 0.5 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

อัตราผสมสำหรับพ่นพื้นผิว

(กำจัดแมลงคลาน)

ผสมเพสการ์ด สเปซ 1 ลิตร กับ น้ำ 100 ลิตร

⇒ฉีดพ่นส่วนผสมเพสการ์ด สเปซ ในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

 การฉีดพ่น ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรม ให้เคลื่อนย้ายหรือคลุมปิดอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร  ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 วิธีเก็บรักษา  เก็บให้มิดชิด ห้างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

สินค้าของเรา

เพสกาด สเปซ